O nás

DomovO nás

„Hlásime sa k svojej práci, obetujeme pre ňu stovky hodín, sme hrdí na jej výsledky a uvedomujeme si vlastnú zodpovednosť za dlhodobý vplyv, ktorý má každé naše dielo na okolité prostredie.“

17
rokov na trhu
6
ľudí v tíme
748
ukončených projektov
4
krajinách EU

Certifikáty

poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4b/Allianz.svg/2000px-Allianz.svg.png

Autorizácie

A1-5521 – Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo

I3-5546 –  Inžinier pre statiku stavieb

I2-5794 –  Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb

Programové vybavenie

AutoCAD
ARCHICAD
Scia Engineer
Adobe Creative Suite
CADS RC
Fine

Od roku 2006 sme dokázali priviesť mnoho projektov do úspešného konca.  Náš tím si kladie  za cieľ maximálnu spokojnosť klientov cestou neustáleho zdokonaľovania sa v oblasti architektúry, projekcie, statiky stavieb a mostov,  návrhu a projektovania ciest a spevnených plôch.
Podieľame sa na projektovaní stavieb po celom Slovensku,  ale aj Írsku, Anglicku a v Poľsku.

FMK project partners s.r.o. kladie dôraz nielen na súčasnú inovatívnu architektúru, ale aj na dokonalosť prevedenia technického a statického riešenia stavby. Veríme, že Vás naša ponuka osloví a pridáte sa k rade našich spokojných zákazníkov.