Hargassner SK- urbanistická štúdia

Domov2022Hargassner SK- urbanistická štúdia

O projekte


Urbanistická štútia areálu Hargassner – Thermo|solar, Žiar nad Hronom.

Kategória:

Dátum: